Soluciones de seguros globales

Suecia

Nacora Sweden

EN Nacora has been helping companies to design and build cost-effective insurance programmes since 1972 and 1999 the Swedish branch, which is responsible for Denmark, Finland, Norway and Sweden, was founded.

Nacora International Insurance Brokers AB is an insurance broking firm with a strong focus on risks associated with the transport and logistic industry and the unique insurance requirements that this industry has.

As a wholly-owned subsidiary of Kuehne + Nagel, the global logistics provider we have in-depth knowledge, experience and understanding of risk.

Nacora has offices in Malmö and Stockholm and we are there to support and guide you in regards to your insurance requirements and our mission is to provide commercial risk protection to business and to act as a close partner underpinned by financial, operational, and risk objectives together with an implementation plan for achieving those objectives.


SE Nacora har sedan 1972 hjälpt företag genom att designa och bygga kostnadseffektiva försäkringslösningar.  1999 bildades det Svenska Nacora International Insurance Brokers AB och har ansvar för de Nordiska länderna.

Nacora International Insurance Brokers AB är en oberoende Försäkringsförmedlare med ett starkt fokus på de unika riskerna och försäkringskraven som finns inom transport- och logistikindustrin.

Som ett helägt dotterbolag till den globala logistikleverantören Kuehne + Nagel, har vi djup kunskap, erfarenhet och förståelse av de specifika riskerna i branschen.

Med kontor i Stockholm och Malmö finns Nacora International Insurance Brokers AB här för att stötta och guida Er i era försäkringsbehov. Vårt mål är att erbjuda och tillhandahålla riskskydd för företag samt att agera som en nära partner. Våra helhetslösningar stöds av finansiella och operativa riskbedömningar och tillsammans med en implementeringsplan uppnår vi dessa mål.

EN An example of the type of insurances that Nacora can assist with;

 • Transport operators insurance ( ALLTRANS etc  )
 • Freight forwarders liability insurance ( NSAB etc )
 • All types of cargo insurance
 • Combined Company Insurance including Third party liability and Property Coverage
 • Motor Fleet insurance for all types of vehicles
 • Trailer insurance for Owned and leased property
 • And many others…

SE Exempel på de försäkringar som Nacora International Insurance Brokers AB kan tillhandahålla är,

 • Transportöransvarsförsäkring ( ALLTRANS etc  )
 • Speditöransvarsförsäkring ( NSAB etc )
 • All typer av varuförsäkring
 • Kombinerad företagsförsäkring inkl. ansvars- och egendomsförsäkring
 • Fordonsförsäkring för alla typer av fordon
 • Trailerförsäkring, vi har även lösningar för leasad trailer
 • Och många fler…
Contact details

Nacora International Insurance Brokers AB 
Box 1111, 164 22  Kista
Visit adr: Torshamnsgatan 39
SE-164 40 Kista, Sweden

Anna MacDonald
Managing Director

Direct ext +46 (0) 8 545 811 85
Mobile      +46 (0) 765 40 25 85
Email: anna.macdonald@nacora.com

Under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority and member of the Swedish Insurance Brokers Association (Svenska Försäkringsförmedlares Förening)

Local registration: Corporate Identity Number 556577-8304

Nacora treats data and personal information in accordance with relevant legislation and as specified under section "private policy"

Documentos

Nacora GDPR

Nacora Agencies AG - Formulario de contacto

Informationen

EN Nacora can help your company to unlock your potential with the help of experienced risk advisors and world-class business understanding. Our customers give us the confidence to find strategies to quantify, reduce and transfer risks through our deep industry knowledge and actuarial expertise. We have access to insurance markets in the Scandinavian Countries as well as the international Insurance Market which allows us a wide range of product solutions tailored for your risk requirements.

We do not limit ourselves to a traditional view of risk. We find innovative ways to master risks and instead turn them into success.

We look forward to address the different needs and requirements of your business.

SE Nacora International Insurance Brokers AB kan med sin breda och väletablerade kompetens hjälpa Ert företag att utveckla sin potential. Med förtroendet från våra kunder kan vi finna strategier för att kvantifiera, minska och överföra risker genom vår djupa branschkunskap och expertis. Vi har tillgång till både den Skandinaviska samt den internationella försäkringsmarknaden, vilket ger oss möjligheten att skräddarsy försäkringslösningar anpassade efter just Ert företags behov. 

Vi begränsar oss inte till att enbart se försäkringslösningar utifrån de traditionella riskerna utan finner istället innovativa lösningar för att kunna vända just Era risker till Er styrka och på så sätt nå framgång. 

Vi ser fram emot att få möta och hantera de behoven och kraven just Ert företag behöver.